• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

21 lip 2022

"DLA PANA SŁAWOMIRA"

Zapraszamy do zapoznania się z prośbą jednego z mieszkańców naszej Gminy, któremu potrzebna jest nasza pomoc. UDOSTĘPNIAJMY!!!

Mam na imię Sławomir, mam 53 lata i jestem mieszkańcem Gminy Deszczno.  W październiku 2018 roku zachorowałem na  szpiczaka plazmycotowego- chorobę nowotworową układu krwiotwórczego. Po przeszczepie komórek krwiotwórczych, doszło do poprawy sytuacji zdrowotnej. Niestety, po upływie 3,5 roku nastąpiła progresja choroby, która tym razem uderzyła z jeszcze większym nasileniem. Dodatkowo pojawiła się u mnie małopłytkowość, neutropenia, gonatroza stawów kolanowych. Grozi mi wózek inwalidzki. Otrzymuję preparaty krwiopochodne, które dodatkowo osłabiają organizm. Obecnie przechodzę uciążliwy cykl chemii, które są dla mnie wyjątkowo trudne do zniesienia i dają wiele efektów ubocznych. Sytuacja powoli staje się dramatyczna. Mam jeszcze tak wiele marzeń do zrealizowania. Robimy, co możemy, ale trudności piętrzą się lawinowo. Walczę z całych sił o życie. Wiem, że jest to walka nierówna, a każdy dzień jest dla mnie wyzwaniem. Oprócz ogromnych wydatków związanych z leczeniem, muszę bezwzględnie unikać miejsc związanych ze zwiększoną ilością osób, przebywania w pomieszczeniach narażonych na zwiększone zapylenie i tworzenia się kurzu na przedmiotach, a także stosować specjalna dietę, przeznaczoną wyłącznie według zaleceń lekarskich.  Wraz z żona czujemy się zażenowani, a nawet bezradni w obecnej sytuacji. Prosimy o wsparcie finansowe. Każda złotówka jest dla mnie na wagę złota. Proszę, pomóżcie mi i mojej rodzinie spojrzeć przychylniej na nadchodzącą przyszłość. Pomóżcie mi uwierzyć, że walka o życie ma zawsze sens.    

                                                                                                                          Sławomir

 

Nr konta bankowego, udostępniony dzięki uprzejmości OSP Krasowiec, na który można wpłacać pieniądze: 46 1940 1076 3134 8713 0002 0000  dopiskiem „ Dla Pana Sławomira”

czytaj więcej
19 lip 2022

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Prawie każda gmina i powiat w Polsce przyjmują od miesięcy ogromne ilości uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy. Wśród nich są też pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studenci. Szacuje się, że wielu z nich musiało opuścić Ukrainę (około 30%), a pozostali zostali bez pracy lub ich zarobki spadły do minimum. Załączona baza danych może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowanie studiów. Samych ofert z Polski jest ponad 140.
Proponują one uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych opracowana w ramach Science for Ukrainę, integrująca te propozycje zawiera obecnie prawie 2300 ofert (praca dla ponad 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 55 krajów świata. Ukraińskie Ministerstwo Nauki szacuje, że około 30% pracowników nauki (ponad 50 tys.) musiało opuścić Ukrainę, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest bez pracy, lub zarabia 30% tego co dawniej.
Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.
Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.

 

 

czytaj więcej
15 lip 2022

NOWE PROGRAMY PFRON !

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach rządowego pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” uruchomił dwa programy: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, których celem jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

czytaj więcej
11 lip 2022

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

czytaj więcej
08 lip 2022

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że poszukuje osób chętnych do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach umowy zlecenia na okres od 08 do 11 sierpnia 2022 roku. Miejscem wykonywania usługi będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu. Praca polega na  świadczeniu całodobowo opieki i skupia się na wykonywaniu podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluchomajtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higienę po załatwieniu potrzeb fizjologicznych na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomocy w spożywaniu posiłków lub karmieniu, o ile wymaga będzie tego wymagał stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej, a także na organizowaniu czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Szukamy osób dyspozycyjnych, operatywnych, cechujących się empatią, sumiennością i rzetelnością, z umiejętnością łatwego komunikowania się i współpracy z osobami niepełnosprawnymi, z zachowaniem dyskrecji, a także umiejętnością  zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną klienta.
Wymagania niezbędne:
1)     posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej
lub
2)      posiadanie, co najmniej rocznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na niniejszym stanowisku proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno lub kontakt telefoniczny pod numerem 733 955 800

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia