• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

01 mar 2024

CZAS NA EMERYTURĘ

29 luty 2024 roku był ostatnim dniem w pracy naszego kolegi – Zbigniewa Piocha, który przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przez 5 ostatnich lat był zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego. Bardzo szybko dał się poznać jako osoba oddana pasji pomagania, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym – starszym, schorowanym, niepełnosprawnym z racji wieku, a także osobom z problemem uzależnienia.  Z wielkim zaangażowaniem oddawał się swojej profesji; cechowała go niesamowita empatia, dla wymagających pomocy miał zawsze radę i dobre słowo. Potrafił słuchać o wszystkich bolączkach dnia codziennego i służyć pomocą i wsparciem swoim klientom. Przychylny i życzliwy ludziom.

Dla koleżanek z pracy był szarmancki, pełen taktu i zrozumienia.  Cechowała go niezwykle wysoka kultura osobista. Jako kolega i współpracownik, Zbyszek był, jest i będzie nie do zastąpienia. Uśmiechem, poczuciem humoru, radością życia zarażał nas wszystkich. Jako jedyny mężczyzna w naszym zespole, był wyjątkowy w swoim rodzaju. Takie osoby jak On zapamiętuje się na zawsze.

Życzymy Naszemu Koledze długich lat w zdrowiu i powodzeniu na emeryturze 😊

czytaj więcej
14 lut 2024

POMOC DLA CHORYCH

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ,,Kawałek Nieba” informuje o możliwości udzielenia pomocy rodzinom, w których onkologicznie lub na inne przewlekłe choroby chorują osoby dorosłe lub dzieci.  Jest to pomoc skoncentrowana na opłaceniu kosztów leczenia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 799036122 (Pani Alicja Szydłowska-Budzich).
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym ,,Kawałek Nieba” są organizacją non-profit, całkowicie wolontariacką, wszystkie środki przekazującą dla potrzebujących, której zależy na dotarciu do tych, którzy tej pomocy potrzebują.
Link do strony Fundacji: https://www.kawalek-nieba.pl/

 

czytaj więcej
01 lut 2024

UWAGA! BEZPŁATNA POMOC!

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowaną Listą Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa, a także bezpłatnej porady prawnej dla mieszkańców powiatu gorzowskiego.

czytaj więcej
11 sty 2024

SAMODZIELNOŚĆ - MOBILNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ

Przypominamy o dwóch programach realizowanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które są wsparciem dla osób  z niepełnosprawnościami - w zakresie mieszkalnictwa.

SAMODZIELNOŚĆ – AKTYWNOŚĆ – MOBILNOŚĆ
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.
Te inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Poczucie komfortu, chęć stworzenia własnego miejsca, w którym czujemy się wygodnie i bezpiecznie,są ważne dla każdego, a zwłaszcza dla osób ze szczególnymi potrzebami. Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Mieszkanie dla absolwenta

Jeden z modułów programu S-A-M skierowany jest do osób młodych, które rozpoczynają samodzielne życie, również zawodowe – jest to „Mieszkanie dla absolwenta”. Program przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz chcą samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak własnego mieszkania w miejscowości, gdzie rozpoczęli pracę lub zamierzają ją podjąć.
Z programu mogą skorzystać osoby, jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub są osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu i posiadają orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Istotnym warunkiem jest posiadanie statusu absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub szkoły wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku w programie.
Z programu mogą też skorzystać osoby, które opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Jeśli zostanie złożone oświadczenie,  że nie jest się właścicielem mieszkania ani nie przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy osoba z niepełnosprawnością, można uzyskać dofinansowanie do wynajmu mieszkania, które spełni indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie do wynajmu takiego mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy.

„Dostępne mieszkanie”


Program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które w swoim mieszkaniu mają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Dzięki wsparciu PFRON mogą zamienić mieszkanie na inne, pozbawione barier architektonicznych. Program pozwala na otrzymanie dopłaty do zmiany mieszkania na takie, które znajduje się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem.
„Dostępne mieszkanie” ma wspomóc niezależność osób z niepełnosprawnością, a także ułatwić im aktywność zawodową i społeczną poprzez zapewnienie mieszkania dostępnego. Mieszkanie wolne od wszelkich barier architektonicznych może być bowiem podstawą samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Jeśli osoba z niepełnosprawnością porusza się na wózku inwalidzkim i posiada mieszkanie lub dom, z którego nie może samodzielnie wyjść na zewnątrz na poziom zero przed budynkiem, to może uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu w lokalizacji, która umożliwi samodzielne opuszczenie go.Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.
Istotnym warunkiem jest dysponowanie tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Co istotne, wysokość dofinansowania do mieszkania wolnego od barier jest zależna od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Niezwykle korzystną zmianą wprowadzoną w programie jest odstąpienie od dotychczasowego ograniczenia wsparcia dla osób powyżej 65 roku życia. To oznacza, że seniorzy poruszający się na wózkach inwalidzkich również mogą starać się o pomoc w programie „Dostępne mieszkanie”.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie https://sow.pfron.org.pl.
Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników powiatu, pod warunkiem że  wniosek zostanie złożony na swoim sprzęcie elektronicznym, który zapewnia transmisję danych. Program realizuje samorząd powiatu, w którym mieszka osoba z niepełnosprawnością.
Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu. Wniosek do programu „Dostępne mieszkanie” również można  złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu programu.
Szczegółowe informacje na temat programów można uzyskać w Oddziałach PFRON oraz na stronie internetowej:
„Mieszkanie dla absolwenta”
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/
„Dostępne mieszkanie”
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dostepne-mieszkanie/

Samodzielność ściśle wiąże się z aktywnością w różnych obszarach życia. Aktywizacja zawodowa, rozwój integracji społecznej, a nawet rehabilitacja możliwe są w pełni tylko wtedy, gdy osoby z niepełnosprawnością czują się komfortowo i mogą się samorealizować. Właśnie po to wdrażane są kolejne instrumenty pakietu „Samodzielność –Aktywność – Mobilność”, które w sposób znaczny podnoszą jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia