• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
24 wrz 2019

"AKTYWNI NA LUBUSKIM RYNKU PRACY"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie uprzejmie informuje, że na terenie województwa lubuskiego jest realizowany projekt „Aktywni na lubuskim rynku pracy”. Udział w projekcie jest bezpłatny i będzie realizowany do 32.05.2020 r.

czytaj więcej
23 wrz 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę coachingu

Gmina Deszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu zaprasza do złożenia oferty na  usługę coachingu  dla  uczestników projektu
pn. ,,Działamy wspólnie ” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia