• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
17 mar 2020

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że ruszył nabór na kolejną edycję Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020.  Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w programu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie do dnia 31 marca 2020 r. Wnioski dotyczą dwóch modułów:
1.    Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.
2.    Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego.
Limit wsparcia w formie pobytu całodobowego nadal wynosi 14 dni, a dla opieki w formie pobytu dziennego limit wynosi 240 godzin.

 

czytaj więcej
13 mar 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu, POCZĄWSZY OD DNIA 13.03.2020 r. DO ODWOŁANIA WSTRZYMUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DESZCZNIE.

PROSZĘ O ZAŁATWIANIE SPRAW WYŁĄCZNIE W  FORMIE KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ

 1. w przypadku korespondencji tradycyjnej proszę kierować ją na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie, ul. Strażacka 5, 66-446 Deszczno

 1. w przypadku formy elektronicznej korespondencję proszę kierować na  adresy e-mail: 

- adres ogólny: ops.deszczno1@wp.pl

- w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia 500+: emilia.rogala@deszczno.pl

- w sprawach pomocy społecznej: adriana.kondzior@deszczno.pl

W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki proszę o kontakt pod numerami tel. 95 7287 673 (świadczenia rodzinne) lub 95 7287 659 (pomoc społeczna) celem ustalenia sposobu postępowania.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej ops.deszczno.pl

czytaj więcej
12 mar 2020

Prośba do mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Deszczno oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. 

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.deszczno.pl

 

czytaj więcej
11 mar 2020

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom i radom sołeckim z terenu Gminy Deszczno składamy najserdeczniejsze życzenia – zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, a także wytrwałości w wykonywaniu powierzonych obowiązków i satysfakcji z pełnionej funkcji. Dziękujemy za trud pracy podejmowanej na rzecz społeczności lokalnej i doskonałą współpracę z naszym Ośrodkiem. Jesteście doskonałym dowodem na to, że bezinteresowność, dobre serce i empatia, są nadal tematami, które się ceni i które są ważne dla wszystkich ludzi.

czytaj więcej
09 mar 2020

KONCERT WIEDEŃSKI

Serdecznie zapraszamy na Koncert Wiedeński organizowany 5 kwietnia 2020 roku w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Tematem Koncertu będą największe przeboje Johanna Straussa oraz najpiękniejsze arie i duety z operetek wiedeńskich.
Koszt Koncertu wynosi 85 zł od osoby. Prosimy o dokonywanie wpłat Pani Magdalenie Warteckiej w naszym Ośrodku do dnia 20 marca 2020 roku.

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia