• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

14 kwi 2023

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM-NABÓR WNIOSKÓW 2023

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, a które ponownie mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są  wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

czytaj więcej
08 mar 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ruszyło z kolejną edycją programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i poszukuje chętnych osób do pełnienie usług asystencji osobistej, którą mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika. Osoby chętne na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej powinny kontaktować się z tut. Ośrodkiem lub z Panią Anną Jackiewicz, pracownikiem PCPR-u w Gorzowie Wlkp., (Tel. 95 733 04 70), a także spełniać następujące kwalifikacje:

1.    Posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
LUB
2.    Posiadać co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
LUB
3.    Osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa
w pkt 1 lub 2.

czytaj więcej
07 mar 2023

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Zapraszamy na bezpłatne kursy języka polskiego!
    Jeśli jesteś dorosłym obywatelem/obywatelką Ukrainy i od 24 lutego 2022 r. przebywasz w województwie lubuskim z powodu wojny w Twoim kraju?
    Chcesz nauczyć się języka polskiego od podstaw lub poprawić jego znajomość?
    Masz zamiar podjąć w naszym regionie pracę lub już pracujesz?
- projekt „Porozmawiajmy po polsku” jest dla Ciebie!
Realizuje go Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w partnerstwie z Zielonogórskim Towarzystwem Edukacyjnym „Civilitas”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jakie wsparcie można otrzymać?
    kurs języka polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2, C1;
    kurs języka polskiego branżowego;
    zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną;
    pomoc tłumacza języka ukraińskiego podczas udziału w projekcie.

Osoby z niepełnosprawnościami otrzymają wszelkie możliwe usprawnienia konieczne do udziału w projekcie.
Jak zgłosić się do projektu?
Rekrutacja do I edycji projektu będzie prowadzona w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kombatantów 34 w dniach 20 - 24 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące projektu i sposobu rekrutacji znajdziesz na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze:
https://wupzielonagora.praca.gov.pl/porozmawiajmy-po-polsku lub dzwoniąc pod nr: 68 456 56 26 lub pisząc na adres e-mail: efs@wup.zgora.pl.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Poniżej informacje w języku ukraińskim.

Запрошуємо на безкоштовні курси польської мови!

    Якщо ви є повнолітнім громадянином/громадянкою України ї в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку із війною на території України та проживаєте в Любуському воєвудстві?
    Хочете вивчити польську мову з нуля або вдосконалити свої знання?
    Плануєте працювати в нашому регіоні або вже працюєте?
-проєкт «Розмовляймо польською» саме для вас!
Проєкт реалізується Воєвудським Центром Зайнятості в Зеленій Гурі в партнерстві із Зеленогурським Освітнім Товариством «Civilitas».
Проєкт співфінансується Європейським Соціальним Фондом.
Що отримаєте?
    курс польської мови на рівнях А1, А2, В1, В2, С1;
    курс фахової мови;
    відшкодування витрат на догляд за дитиною та особою, що перебуває під опікою;
    допомога перекладача української мови під час участі в проєкті.

Неповносправні особи, для участі в проєкті, отримають усі можливі умови.
Як подати заявку на участь в проєкті?
Набір на I етап проєкту буде проводитись :
в офісі Воєвудського Центру Зайнятості в Зеленій Гурі, вул. Wyspiańskiego 15:
13-17 березня 2023 року.
             в філії Воєвудського Центру Зайнятості в Гожуві Великопольському, вул.Kombatantów 34:
20-24 березня 2023 року.
           Детальну інформацію про проєкт та про те, як подати заявку на участь в проєкті шукайте на сторінці Воєвудського Цeнтру Зайнятості в Зеленій Гурі:
https://wupzielonagora.praca.gov.pl/porozmawiajmy-po-polsku
зателефонувавшизаномером: 68 456 56 26або написавши на електронну адресу: efs@wup.zgora.pl.
Запрошуємо вас до участі в проєкті!
Проєкт реалізується на позаконкурсній основі в рамках Регіональної Операційної Програми – Любуське 2020, Захід 8.3 Популяризація навчання в продовж життя, пов’язаного з набуттям та підвищенням професійної кваліфікації.

 

 

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia