• Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Deszcznie
18 sie 2017

Stop przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej e Deszcznie informuje, że Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (SOW) dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., od 10 lat sprawuje misję pomagania osobom, które doświadczyły krzywdy ze strony najbliższych.

czytaj więcej
17 sie 2017

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł.

czytaj więcej
  • BIP
  • Urząd Wojewódzki
  • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
  • OPS
  • Gmina Deszczno
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Powiatowy Urząd Pracy
  • Niebieska Linia