• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

22 sie 2023

NOWY PROJEKT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BRZOZOWCU

Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu uruchamia salę warsztatowo - dydaktyczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym!!!
Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu jest jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki grantowi przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ŚDS zorganizuje w jednym ze swoich pomieszczeń salę warsztatowo - dydaktyczną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki realizacji projektu doposaży salę w odpowiednie wyposażenie, narzędzia i materiały do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych. Bezpośredni uczestnicy projektu zwiększą swoją wiedzę,w szczególności na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz na temat sztuki ceramicznej. Dodatkowo udział uczestników w projekcie wpłynie pozytywnie na  poprawę jakości ich życia oraz zwiększy ich szanse na pełne uczestnictwo w społeczeństwie.
Program #wzmocnijswojeotoczenie to ogólnopolski program grantowy, którego celem jest wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, bezpieczeństwem, edukacją i ochroną środowiska.
Więcej informacji o programie: na stronie https://www.wzmocnijotoczenie.pl
Organizatorem programu są @Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,https://www.energetycznykompas.pl

 

czytaj więcej
04 sie 2023

PROŚBA

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepozostawianie używanych ubrań pod drzwiami naszego Ośrodka, gdyż nie dysponujemy pomieszczeniami do składowania odzieży. Informujemy, że możemy uczestniczyć w przekazywaniu używanej, dobrej jakości ubrań i obuwia dla naszych podopiecznych od darczyńców, pod warunkiem wcześniejszego skontaktowania się z pracownikiem socjalnym naszego Ośrodka.

czytaj więcej
16 maj 2023

ZMIANA SZANSĄ NA SUKCES!

Informujemy, że S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła oraz FUNDACJA SOWELO z siedzibą w Pile (64-920) przy ul. Różana Droga 1A, 64-920 Piła, realizują na terenie województwa lubuskiego projekt pn. „Zmiana szansą na sukces” nr RPLB.07.03.00-08-0029/22, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.
Projekt skierowany jest do 30 osób [18K/12M] zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 r.ż. zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa lubuskiego – wyłącznie do osób z terenów wiejskich (DEGURBA 3). Wsparciem objęte zostaną osoby bierne zawodowo (18 os.) oraz osoby bezrobotne (12 os.), korzystające z POPŻ. Co najmniej 15% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami.
Główny cel projektu: Podniesiona zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 30 os. (min 18K, min. 5 osób z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wpisujących się w grupę docelową projektu), zamieszkujących na obszarze województwa lubuskiego (na terenach wiejskich), w okresie 01.03.2023-30.09.2023r. poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową.  
Wsparcie uzyskane w ramach projektu „Zmiana szansą na sukces” nie powiela działań, które osoby otrzymują z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszącyc w PO PŻ.
Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
o    Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów UP,
o    Warsztaty kompetencji społecznych,
o    Warsztaty kompetencji zawodowych,
o    Szkolenie zawodowe,
o    Pośrednictwo pracy wraz z treningiem pracy,
o    Staże zawodowe dla 100% UP.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej https://www.strproject.pl,  a także pod nr tel. +48 883-289-000 (osoba do kontaktu: Kinga Rzeszut).

 

 

czytaj więcej
11 maj 2023

Informacje od Centrum Informacyjno-Doradczego przy PFRON

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze przesyła informacje o możliwości składania wniosków przez Internet przez przedsiębiorców z niepełnosprawnościami oraz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

 

czytaj więcej
08 maj 2023

GiveAndGetHelp.com

W dzisiejszych czasach Internet to nie tylko miejsce szybkiego pozyskiwania informacji, ale także nawiązywania kontaktów, relacji, otrzymywania życzliwych porad. Dzięki uruchomieniu platformy GiveAndGetHelp.com również w języku ukraińskim, osoby posługujące się tym językiem, mogą uzyskać darmową pomoc psychologiczną oraz wsparcie od innych użytkowników serwisu. W serwisie dostępny jest również dział z newsami i poradami w języku ukraińskim. To kolejny krok w rozwoju platformy GiveAndGetHelp.com.
GiveAndGetHelp.com to prowadzony przez Fundację ADRA Polska w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. To bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Serwis działa już od 2018 roku i zgromadził społeczność liczącą ponad 20 tysięcy użytkowników.
Ukraińska odsłona GiveAndGetHelp.com/ua to już druga wersja językowa, która dostępna jest w serwisie. Każda z nich to oddzielna witryna, która rozwija się indywidualnie i odpowiada na potrzeby swoich użytkowników. Do platformy przypisani są ukraińskojęzyczni moderatorzy i specjaliści, by w kompleksowy sposób realizować nasze wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.  
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w języku polskim i ukraińskim.
W razie pytań prosimy o nawiązanie kontaktu z Panem  Łukaszem Jachemskim, PR Specialistą of ADRA Poland,tel. +48 535 515 652.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia