• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie

BIP

10 lut 2023

KUP SAMOCHÓD Z DOFINANSOWANIEM PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do wzięcia udziału w programie, który oferuje dofinansowanie do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną

czytaj więcej
10 lut 2023

"Z POWEREM DO PRACY"

Informujemy, że PROJECTOR Marta Lewandowska realizuje Projekt pn. "Z powerem do pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Uczestnikiem projektu będzie 100 osób w wieku 15 – 29 lat, które zamieszkują lub uczą się na terenie województwa lubuskiego:
1. Bierne zawodowo
2. Bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy
3. Osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku COVID – 19
4. Osoby z niepełnosprawnościami
5. Osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)
6. O niskich kwalifikacjach i/lub osób opiekujących się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
7. Długotrwale bezrobotne
8. Osoby m.in. zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu:
1. Wyznaczenie Indywidualnego Planu Działania
2. Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe
3. Darmowe szkolenie zawodowe (dodatkowe stypendium szkoleniowe 10,43 zł/h) lub
4. Staże zawodowe (stypendium stażowe 1 649,34 zł/m-c
5. Pośrednictwo pracy
6. Wsparcie psychologiczne/mentorskie

Chęć wzięcia udziału w projekcie prosimy zgłaszać do:

BIURO PROJEKTU
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 11 POK. NR 203
e-mail: zgora@pml.net.pl
www.facebook.com/PprojectorMarta Lewandowska
www.pml.net.pl


Natalia Jarosz
natalia.jarosz@pml.net.pl
 tel. 793 335 900

czytaj więcej
07 gru 2022

S-A-M

Informujemy o wytycznych  Programów  „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, realizowanych przez Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

czytaj więcej
30 lis 2022

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że z dniem dzisiejszym, tj. 30 listopada 2022 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego oraz dodatku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia