• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
06 wrz 2019

WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Gorzowie Wlkp. organizuje na terenie Gminy warsztaty, w zakresie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1.    Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w pkt. 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności dziecka powinno być zaznaczone „wymaga”)
2.    Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

czytaj więcej
26 sie 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia warsztatów rozwijających zainteresowania i umiejętności decoupage

Gmina Deszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu zaprasza do złożenia oferty na  usługę przeprowadzenia warsztatów rozwijających zainteresowania i umiejętności ( decupage)  dla  uczestników projektu pn. ,,Działamy wspólnie ” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

czytaj więcej
26 sie 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia warsztatów rozwijających zainteresowania i umiejętności kulinarne

Gmina Deszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu zaprasza do złożenia oferty na  usługę przeprowadzenia warsztatów rozwijających zainteresowania i umiejętności ( kulinarne)  dla  uczestników projektu pn. ,,Działamy wspólnie ” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

czytaj więcej
26 sie 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę organizacji festynu

Gmina Deszczno - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu zaprasza do złożenia oferty na  usługę organizacji festynu ( spotkania integracyjnego)  dla  uczestników projektu pn. ,,Działamy wspólnie” w ramach Priorytetu VII Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  

czytaj więcej
23 sie 2019

PODZIĘKOWANIA DO PIKNIKU "RODZINNE LATO"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie składa wyrazy wielkich podziękowań dla wszystkich osób, którzy brali udział w zorganizowaniu pikniku "Rodzinne lato", który odbył się 20 sierpnia br. w ramach projektu socjalnego, organizowanego przez tut. Ośrodek.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY !!!

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia