• Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Deszcznie
30 lip 2018

PODPROGRAM 2017 - EFEKTY

SOŁECTWO ULIM pod kierownictwem sołtys pani Jolanty Bońkowskiej przy współpracy z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp. realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

czytaj więcej
30 lip 2018

NOWA ORGANIZACJA PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że od 01 sierpnia 2018 roku zmienia się organizacja pracy w tut. Ośrodku, wprowadzająca usprawnienia organizacyjne. Powyższe działania mają na celu poprawić obsługę klientów poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy

czytaj więcej
24 lip 2018

WYJAZD DO REWALA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Deszcznie informuje, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gorzowie Wlkp., Filia w Deszcznie, organizuje jednodniowy wyjazd do Rewala w dniu 27.08.2018 r.

czytaj więcej
20 lip 2018

BEZPŁATNE SZKOLENIA !

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że jest możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń językowych i komputerowych z egzaminami certyfikującymi w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje językowe lub cyfrowe – kursy językowe i ICT dla mieszkańców województwa lubuskiego”.

czytaj więcej
18 lip 2018

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.
Podwyższenie kryteriów dochodowych wpłynie na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz wzrost wysokości tych świadczeń.
 

czytaj więcej
 • Fundusze Europejskie
 • BIP
 • Urząd Wojewódzki
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
 • OPS
 • Gmina Deszczno
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • Niebieska Linia